Προσευχές που πρέπει να διαβαστούν τη νύχτα της εξουσίας: Διαβάστε τη Surah Amme!  Τουρκική απαγγελία Amme Surah!  Δημόσια προσευχή νόημα, αρετές, αραβική απαγγελία!

Προσευχές που πρέπει να διαβαστούν τη νύχτα της εξουσίας: Διαβάστε τη Surah Amme! Τουρκική απαγγελία Amme Surah! Δημόσια προσευχή νόημα, αρετές, αραβική απαγγελία!

27 Απριλίου, 2022 0 By admin
Προσευχές που πρέπει να διαβαστούν τη νύχτα της εξουσίας: Διαβάστε τη Surah Amme!  Τουρκική απαγγελία Amme Surah!  Δημόσια προσευχή νόημα, αρετές, αραβική απαγγελία!

Η Surah Amme, ή Surah An-Naba, είναι για τη ζωή μετά τον θάνατο. Η αραβική ανάγνωση και η αρετή της Surah Amme αμφισβητείται με περιέργεια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ AMME;

Η Surah Amme είναι μια από τις πιο σημαντικές σούρες που πρέπει να γνωρίζουν οι μουσουλμάνοι. Σύμφωνα με ορισμένες θρησκευτικές πηγές, η σοφία της Surah Amme Nebe, η οποία συνιστάται να διαβάζεται ειδικά μετά την απογευματινή προσευχή, είναι υψηλή. Η Σούρα Νέμπε, που βρίσκεται στο τελευταίο μέρος, δηλαδή στο 30ο μέρος, είναι γνωστή και ως Άμμε Σούρα. Το κύριο θέμα στη Surah Nebe/Amme. μοιρολόι, ανάσταση μετά θάνατον, απολογισμός, τιμωρία και ανταμοιβή.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ AMME

1. Amme yetesâelûn (yetesaelûne). 2. Anin nebil azim (αζίμ). 3. Ellezî hum fihi muhtelifûn (muhtelifûne). 4. Kellâ se ya’lemun (ya’lemune). 5. Summe klâ se ya’lemun(ya’lemune). 6. E lem nec’alil arda mihâdâ (mihâden). 7. Vel cibâle awtâdâ (evtâden). 8. Και halaknâkum ezvâcâ (ezvacen). 9. Και cealnâ nevmekum subâtâ (subâten). 10. Και cealnâl leyla libâsâ (libâsen). 11. Και cealnân nehâre meâşâ (meâşen). 12. Και beneynâ fevkakum seb’an şidadâ (από το şidad). 13. Και cealnâ sirâcen vehhâcâ (vehhâcen). 14. Και enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ (seccâcen). 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ (nebâten). 16. Και cennâtin elfâfâ (elfâfen). 17. Inne yevmel μαροκινό kane mîkâtâ (μικάτεν). 18. Yevme yunfehu fis sûri fe te’tûne efvâcâ (efvâcen). 19. Και futihatis semâu fe kanet ebvâbâ(ebvâben).

20. Και suyyiratil cibalu fe kanet serâbâ (saraben). 21. Inne στην κόλαση kanet mirsâdâ (από το mirsâ). 22. Lit tagîne meâbâ (meâben). 23. Labisîne fihâ ahkâbâ (ahkâben). 24. La yezûkûne fihâ berden ve lâ şerâba (sherâben). 25. İllâ hamîmen ve gassâka (gassâkan)26. Πέναλτι vifâka (vifâkan). 27. İnnehum kânû la yercune hâsâbâ (hisâben). 28. Και kefzebu bi ayatina kizzâbâ (kizzâben). 29. Και kulle sheik’in ahsaynahu kitabâ (kitaben). 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ (azâben). 31. İnne lil muttakine mefâzâ (μεφάζεν). 32. Hadâika ve a’nâbâ (a’naben). 33. Και kevâıbe etrâbâ (etrâben). 34. Και ke’sen dihâka (dihâkan). 35. La yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzaben).

36. Jazâen min rabbike ataen hisâbâ (hisâben). 37. Rabbis semâvâti vel arcade ve ma beynehumâr rahmani la Yemlikûne minhu addressa (απευθυνόμενος). 38. Yevme yekûmur rûhu wal melâiketu saffâ (saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmanu ve kale sevâbâ (sevâben). 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze to rabbihi meâbâ (meâben). 40. Inna enzernakum azâben karîbâ (karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet ydahu ve yekûlul kâfiru ya leytenî kuntu turâbâ (turâben).

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΑΤ ΝΑΜΠΕ (AMME)

Στο όνομα του Αλλάχ, του πιο ελεήμονος και ελεήμονος…

1. Τι πράγμα ρωτάνε συνέχεια ο ένας τον άλλον;

2. Είναι αυτά τα μεγάλα νέα;

3. Που διαφωνούν για τον εαυτό τους.

4. Όχι. θα μάθουν σύντομα.

5. Και πάλι όχι. θα μάθουν σύντομα.

6. Δεν κάναμε τη γη κρεβάτι;

7. Τα βουνά είναι επίσης πάσσαλοι;

8. Σας δημιουργήσαμε σε ζευγάρια.

9. Έχουμε κάνει τον ύπνο σας ξεκούραση.

10. Κάναμε τη νύχτα εξώφυλλο.

11. Έχουμε κάνει τη μέρα βιοποριστικό.

12. Έχουμε χτίσει επτά ουρανούς πάνω σου.

13. Κάναμε μια λάμπα (ήλιο) να λάμπει έντονα.

14. Στείλαμε «νερό σαν από ποτήρι» από τα (σύννεφα) που στύβουν το νερό.

15. Για να καλλιεργήσουμε σιτάρια και φυτά με αυτό.

16. Και οι πλεγμένοι κήποι επίσης.

17. Σίγουρα, εκείνη η ημέρα της κρίσης (fasl) είναι καθορισμένη ώρα.

18. Την ημέρα που θα ανατιναχθεί το Τείχος, θα έρθετε κατά κύματα.

19. Εκείνη την ώρα άνοιξε ο ουρανός και η πόρτα ήταν η πόρτα.

20. Τα βουνά έχουν μετακινηθεί, έχουν γίνει πλέον αντικατοπτρισμός.

21. Πράγματι, η Κόλαση είναι σκοπιά.

22. Είναι τελικός προορισμός για τους αγανακτισμένους.

23. Θα παραμείνουν σε αυτό για πάντα.

24. Εκεί δεν θα γευτούν ούτε δροσιά ούτε ποτό.

25. Εκτός από βραστό νερό και πύον.

26. Ως κατάλληλη τιμωρία (για όσα έκαναν),

27. Αλήθεια, δεν ήλπιζαν ότι θα λογοδοτούσαν.

28. Αρνήθηκαν όσο μπορούσαν τους στίχους Μας.

29. Ωστόσο, έχουμε γράψει και μετρήσει τα πάντα.

30. Δοκιμάστε τώρα. Δεν θα σας αυξήσουμε πλέον, αλλά την τιμωρία.

31. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει «σωτηρία και ευτυχία» για τους ευσεβείς.

32. Ωραίοι κήποι και αμπέλια.

33. Συνομήλικα κορίτσια με στήθος που εκκολάπτονται.

34. Γεμάτα ποτήρια.

35. Σε αυτό δεν ακούνε ούτε μια «κενή και παράλογη λέξη», ούτε ένα ψέμα.

36. (Αυτή είναι) επαρκής δωρεά ως ανταμοιβή από τον Κύριό σου.

37. Ο Κύριος των ουρανών και της γης και ό,τι υπάρχει ανάμεσά τους, ο Πολυεύσπλαχνος (Αλλάχ). Δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν έκκληση σε Αυτόν.

38. Η μέρα που το πνεύμα και οι άγγελοι θα σταθούν σε σειρές. Αυτοί που δεν επιτρέπεται να μιλήσουν παρά μόνο από τον Ραχμάν. (Και όποιος θα μιλήσει) Θα πει την αλήθεια.

39. Αυτή είναι η σωστή μέρα. Όποιος λοιπόν θέλει, ας πάρει τον δρόμο της επιστροφής στον Κύριό του.

40. Πράγματι, σας προειδοποιήσαμε για μια σχεδόν τιμωρία. Τη μέρα που θα κοιτάξει κανείς τι έχουν προβλέψει τα ίδια του τα χέρια, ο άπιστος θα πει: «Αχ, να είχα γίνει χώμα».